top of page
Image by Brian Kairuz

SBCA mise a vize

Obecná a filozofie  Prohlášení

Film Photography_edited_edited.jpg
Image by Mara Rivera

Obecné prohlášení 

Každý člověk odráží světlo Boží

Obecná filozofie

Každé stvoření Boha je jedinečné. Bůh  je všemocný, všudypřítomný, vševědoucí, protože je Nejsvětější Trojicí a Pánem všech.

Mise

Práce ruku v ruce s Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem prostřednictvím všech forem komunikace podporujících mír a společenství mezi sebou jako bratři a sestry bez ohledu na rozdíly

Vidění

Být misionáři víry, bez hranic, a to i virtuálně, dosáhnout života s hlubokou a základní láskou k Bohu a jeho církvi, jedna katolická a apoštolská postava

Image by Michael Rivera 🇵🇭
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page