top of page
Image by Z I
7 Sacraments_edited.png

Sedm svátostí

Holy Trinity.jpg
Baptism_edited.png

Křest

Svátost zasvěcení a podrobení

Svátost křtu je začátkem celoživotní cesty následovníka Ježíše Krista. Ať jsme pokřtěni jako kojenci nebo dospělí, křest je Církev  způsob, jak nás přivítat v křesťanském světě a nařídit očistné a vřelé Boží objetí.

SVATOST INICIACE

Communion_edited.png

Eucharistie

Svátost centrálního obřadu křesťanské bohoslužby

Katolíci věří, že eucharistie neboli společenství je oběť i jídlo. Věříme v mocnou přítomnost Ježíše, který se obětoval za naše hříchy. Věříme, že prostřednictvím transsubstanciace  že hostitel, kterého jíme, je Kristovo tělo a krev, tyto živí naši spiritualitu a blízkost našemu Bohu a věrnému oddanému nejen ve zvycích a tradicích církve, ale také prostřednictvím Bible. Sdílení a jednota Božího slova se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

StainGlass_Confirmation-e1481821647771_e

potvrzení

Svátost závazku a učednictví

Biřmování je svátostí zralého závazku a prohlubování křestních darů je součástí tří svátostí zasvěcení. Je často považován za spojený se 7 dary Ducha svatého. 

Manželství

Svátost služby a plození

Matrimony_edited.png

Svátost manželství je veřejným znakem a vyznáním lásky a spojení mezi manželem a manželkou. Totální odevzdání se druhému v jednotě s Kristem. 

SVATOST SLUŽBY

Reconciliation

Usmíření

Svátost uzdravení

Svátost smíření (také známá jako pokání) má tři prvky 3Cs: obrácení, vyznání a oslava. Nacházíme Boha bezpodmínečného odpuštění, když odpouštíme těm, kteří proti nám hřeší. 

SVATOST ZDRAVÍ

Holy Trinity  and Mary_edited.jpg
Trinity symbol.jpg

 Svatá trojice

Holy Orders_edited.png
StainGlass_Anointing_edited.png

Svěcení

Svátost služby

Cudnost, chudoba, poslušnost (evangelické rady)

Svátost svatých řádů neboli vysvěcení, svěcení jáhna, kněze nebo biskupa slibuje vést  ostatní katolíci tím, že jim přinesou svátosti, zejména eucharistii Vysvěcený kazatel slibuje, že to udělá vyhlášením evangelia a poskytnutím věrných katolíků dalších prostředků k dosažení svatosti. 

Pomazání nemocných

Svátost uzdravení

Svátost pomazání nemocných, dříve známá jako poslední obřady nebo extrémní pomazání, je rituál uzdravení vhodný nejen pro fyzickou, ale i pro duševní nemoc.

bottom of page